Podmornica klase Borei “Vladimir Monomakh” – 1/350, Zvezda (available in English)

Autor: Rade Marjanović

March 15th, 2017

Tekst: Rade Marjanović

Foto: Predrag Stamenković

Borei (rus.; NATO Dolgorukiy klasa, po prvoj podmornici iz klase) je najnovija klasa ruskih nuklearnih podmornica naoružanih balističkim raketama. Ova klasa je namenjena da zameni vec stare podmornice iz klasa Delta III, Delta IV i Tajfun. Dobila je ime po Boreasu, grčkom bogu hladnog, severnog vetra.

Iako će ova klasa poslužiti kao zamena za više postojećih klasa podmornica, Borei su mnogo manji od Tajfuna po zapremini, kao i broju članova posade. Cilj toga je smanjenje troškova izgradnje i održavanja podmornice. Prvi radovi na dizajnu ove klase počeli su još sredinom 80-tih godina XX veka. Radovi na izgradnji prve podmornice počeli su 1996., a uporedo sa njom su razvijane i nove balističke rakete tipa Bulava za njeno naoružanje. Tokom izgradnje prvih jedinica je došlo do promena u dizajnu, pa počevši od četvrte jedinice, podmornice sada imaju 20 lansera umesto 16 za balističke rakete Bulava, od kojih svaka može da nosi 6-10 nezavisno vođenih bojevih glava. To znači da svaka podmornica nove Borei-II klase može da nosi maksimalno 200 nezavisnih bojevih glava – što je ekvivalent celom nuklearnom arsenalu Velike Britanije.

O maketi:

Unutar kutije sa ilustracijom podmornice u površinskoj plovidbi se nalazi kutija od čvršćeg kartona u kojoj je maketa, sastavnica, postolje i dekali. Postolje makete je izliveno iz jednog komada sive plastike i predstavlja  uzburkanu površinu vode (ili stenovito morsko dno, na šta već koga asocira) i takvo postolje dolazi uz sve nove makete plovila od Zvezde. Sama maketa podmornice, tj. delovi su izliveni od crne plastike, raspoređeni na četiri rama. Ovu maketu u ovoj razmeri su ranije izbacili na tržište još Bronco i Hobby Boss. Sve tri makete imaju potpuno drugačiji rasklop prvenstveno trupa. Kod Bronco-ve makete trup se sastoji od tri dela (paluba i dva, uzduž podeljena dela podvodne sekcije trupa), Hobby Boss-ova maketa ima trup iz dve polutke (gornje i donje), te obe ove makete omogućavaju i waterline opciju. Kod Zvezde nije ostavljena mogućnost izrade waterline opcije, i trup je dat iz pet delova; dve bočne polutke, paluba, kao i pramčani deo koji je razdvojen na dve bočne polovine. Među delovima za Zvezdinu maketu ima i nekoliko prstenova za ojačavanje i bolje poravnanje trupa prilikom sklapanja. Sama maketa ima 100 delova i po zavrsetku sklapanja dobija se model od 48,6 cm. Ono što je zanimljivo kod Zvezdine makete je da su konstruktori pored mogućnosti ostavljanja otvorenim dva vertikalna lansera za Bulave, ostavili i opciju otvorenih vrata za utovar torpeda na pramcu, kao i izvučenih zakrilaca, te periskopa i ostale senzorne opreme na nadgradju (tornju). Delovi su čisti od fleša (viška plastike), sa lepo urađenim detaljima i panelizacijom. Na prvi pogled deluje da neće biti previše problema po pitanju uklapanja. Na listu sa dekalima su date markacije za gaz, bela linija za nivo vode, markeri za otvore kao i grb i naziv podmornice. Za bojenje je potrebno svega devet boja koje su date po paletama Zvezde i Humbrola, što je standardno za ovog proizvođača. Jedina zamerka za sada je što nema eceraja u kutiji, tj. što nije dat recimo propeler i neki delikatniji delovi u vidu eceraja, mada ni plastični propeler i ti delikatniji delovi ne odskaču puno od eceraja po kvalitetu. Tačnost nisam upoređivao, mada sudeći po broju delova i uz činjenicu da je u pitanju ruski proizvođač, verovatno su imali uvid u najtačnije dostupne planove pa su stoga i napravili najtačniju maketu.

U svakom slučaju preporučio bih ovu maketu ljubiteljima podmornica.

Text: Rade Marjanović

Photo: Predrag Stamenković

Borey (russ.; NATO Dolgorukiy class, after the first vessel of the class) is the latest class of Russian ballistic missile nuclear submarine. This class is intended as a replacement for already venerable subs of Delta III, Delta IV and Typhoon classes. Class was named after Boreas, Greek god of cold, northern wind.

Although these subs will serve as a replacement for more classes, Borey are much smaller in volume than Typhoons, and also have smaller complement. The purpose of that is the reduction of costs for construction and maintenance. First work on the design of this type started in mid-80s. The keel for the first vessel was laid down in 1996, while together with the construction of the sub, the development of new ballistic missile type – Bulava for it was undertaken. During the construction of first three units, there were some changes in the design, so starting with the fourth vessel, all the following subs of the type have 20 vertical launch tubes for Bulava rockets (each rocket can carry 6-10 independently guided warheads) instead of 16. It means that each Borey II vessel can carry maximum of 200 independently guided warheads – that being equivalent to whole nuclear stockpile of UK.

About the model:

Within the box illustrated with sub in surface sailing, there is the strong cardboard box containing the model, instruction sheet, stand and decal sheet. The stand is casted as one-piece gray plastic and represents surface of the rough sea (or rocky seabed, whatever the association may be) and that kind of stand comes with all newer sea-going vessel models from Zvezda. The model itself is casted in black plastic, spread over four trees. Model of this type of sub in this exact scale was already present on the market (Bronco and Hobby Boss). All three models have completely different disassembly, meaning completely different break on parts, especially for the hull. Bronco’s model has three-piece hull (deck and two part lower hull, divided by length). Hobby Boss model has two-piece hull divided along the waterline. Therefore, both Hobby Boss and Bronco models can be built as either full hull or waterline. Zvezda however didn’t left this option available and hull has five parts in total; two side halves, deck and the bow part that also comes as a two part build. Among the parts there are several hull reinforcement rings. The model has 100 parts, and upon finishing assembly one gets a model of roughly 50 cm in length. What is interesting though is that constructors of the model allowed besides two vertical launch tubes, the torpedo loading bay doors are to be left opened, bow diving planes, as well as periscope and other sensory equipment on the sail to be extracted. Parts are flash free, with nice detailing and panel lines. First glance shows that there is not supposed to be any bigger issue with assembly of this model. Decal sheet has waterline markers, depth gauge markers, markers for hatches as well as crest and name of the submarine. The painting requires only nine paints, given in Zvezda and Humbrol palettes, which is standard for this company. The only minus of this kit is that there is no dedicated PE fret, for example with propeller and some smaller, more delicate parts, although the plastic parts in question are not much falling behind after PE ones. The accuracy of the model is not compared to the real deal, although by the number of parts and the fact that the company is Russian, they probably had the access to the best publicly available plans of the sub, therefore making the most accurate one.

Anyhow I would like to recommend this model to all submarine lovers.