“Ferdinand” Sd.Kfz. 184 German Tank Destroyer Zvezda 1/35 (available in English)

Autor: Rade Marjanović

January 6th, 2018

Tekst i foto: Predrag Stamenković

Ferdinand predstavlja jednu od najsnažnijih samohotki Drugog svetskog rata, sa jakim naoružanjem i oklopom.

Primarno dizajniran da služi kao lovac tenkova ovo vozilo je na početku imalo naziv Ferdinand po svom idejnom tvorcu, ali je kasnije modifikovano i nazvano Elefant (slon).

U pripremi za novu nemačku ofanzivu, koja će u istoriji biti poznata kao Kurska bitka, komanda nemačke vojske tražila je vozilo koje će moći da ponese top 88 mm, imati jak oklop i moći da unisti svaki sovjetski tenk. Dr Ferdinand Porše je ovu želju nemačke komande sproveo u delo. Urađeno je ukupno 90 vozila, koja su bila spremna za upotrebu. Oklop Ferdinanda je bio neprobojan za bilo koji protivnički tenk toga vremena. Dodatkom mitraljeza na prednji deo i zamenom Poršeovih motora Majbahovim, vozilo je promenilo ime u Elefant.

Zahvaljujući svom topu, Ferdinand se pokazao kao izuzetna mašina za uništavanje tenkova na velikim daljinama. Zbog greške u projektovanju prva verzija nije imala mitraljez, pa su postajali laka meta sovjetskoj pešadiji, koja ih je iz blizine uništavala Molotovljevim koktelima.

Lovac tenkova Ferdinand korišten je kod Kurska, u najvećem tenkovskom sukobu u istoriji ratovanja.

Potpuno novi alati i nova maketa firme Zvezda. Na prvi pogled sve izgleda jako dobro urađeno. Zvezda je ramove sa delovima upakovala u celofan za razliku od onih mutnih najlon vrecica koje su bile redovno pakovanje. Maketu čini više od 290 delova žućkaste plastike. Detalji na plastici su dobro istaknuti i nema nepotrebnih rasklopa što je inače sada u modi. Sve se odlično uklapa  i lako je za sastavljanje. Sastavnica je dobro nacrtana i prilično je jednostavno pratiti redosled. Bojenje je standardno i tu nema promene, Zvezda i Humbrol. Oznake pripadnosti operacija “Citadela” 1943. godine 653. Schwere Panzerjager Abteilung.

Gusenice su date iz nekoliko dužih delova i više pojedinačnih linkova. Cev topa 88 mm je urađena iz jednog dela tako da nema potrebe za metalnom galanterijom. Prava je uživancija sastavljati ovu maketu, a ceo tok rada možete pratiti na našem Facebook page-u. Preporučujem ovu maketu svakom maketaru. Zahvaljujemo se Zvezdi na ustupljenoj maketi.

Text i photo: Predrag Stamenković

Ferdinand represents one of the strongest self-propelled guns of WWII, with strong armament and armor. Primarily designed to serve as tank hunter, this vehicle was first named Ferdinand by its designer, but later when modified it changed name to Elephant. During preparations for the new German offensive, historically known as the Battle of Kursk, German High Command requested a vehicle capable of carrying the famous 88 mm gun, having strong armor and able to destroy any Soviet tank. Dr Ferdinand Porsche made it happen. 90 vehicles in total were built, that were ready to use. Ferdinand’s armor was impenetrable for any adversary tank of the time. With additional machine gun to the front and replacement of Porsche engine with Maybach the vehicle was renamed to Elephant. Thanking to its famous gun, Ferdinand excelled in destruction of enemy armor at large distances. Due to project error first version didn’t have the forward machine gun and was easy target to Soviet infantry, which destroyed them from close range using Molotov cocktails.

Tank hunter Ferdinand was used at Kursk in the greatest tank battle of all time.

Completely new tooling and model from the Zvezda company. At first glance all looks superbly produced. At Zvezda they decided to pack the part trees in clear cellophane bags instead of the usual nylon.  The model comprises more than 290 parts in yellowish ochre styrene. Details on the parts are great and there is no unnecessary division of parts, which now seems to be a trend. Dry-fit of parts is superb and the model is easy to assemble. The instructions are nicely designed and very straightforward to follow. Paints are standard Zvezda and Humbrol. Markings are for the Citadel Operation in 1943, of 653rd Schwere Panzerjager Abteilung. Tracks are given in several longer parts as well as multiple individual links. The 88 mm gun is casted as a whole so there is no need to by metal aftermarket one. It is a real treat to assemble this model and the whole work on it can be followed on our Facebook page. I would recommend this model to all modelers and I wish to thank Zvezda for supplying the sample for this review.