Pristupnicu za učlanjenje u  Maketarski Klub “Novi Sad”  možete preuzeti OVDE, odštampati je i popuniti a zatim predati na prvom sastanku Maketarskog kluba “Novi Sad”.
(Desni klik>Save link as…” da bi snimili PDF dokument)

 

Molimo Vas da pristupnicu popunitke čitko, štampanim slovima.

 

Vaša pristupnica biće razmotrena na prvom sastanku upravnog odbora Maketarskog kluba “Novi Sad” i bićete blagovremeno obavešteni o prijemu.

 

Pristupnica se sastoji iz dva lista pa Vas molimo da je odštampate dvostrano, na jednom listu papiru.

 

Na prvom listu u rubrici “Polje interesovanja” imate nekoliko ponuđenih interesovanja na polju maketarstva. Znakom “x” označite Vaša polja maketarskih interesovanja. Možete označi i više polja, onoliko kolika su Vaša interesovanja. Ovo je čisto radi naše statistike.

 

Na drugom listu nalazi se istorijat Vašeg bavljenja maketarstvom. Ovde možete u kraćim crtama napisati kada ste se prvi put sreli sa ovim hobijem, šta Vas je nagnalo da se njime bavite, Vaša prva maketa, Vaša učestvovanja na izložbama ili takmičenjima, da li Vaše maketa farbate četkicom ili airbrushem, koristite li aftermarket proizvode ili radite makete iskljucivo iz kutije bez dorade, sa doradama, . . .