Godišnja članarina iznosi 1.200 dinara i plaća se do kraja marta meseca tekuće godine.