Soviet heavy tank T-35, Zvezda 1/35

Sovjetski teški tenk, T-35 bio je jedini tenk na svetu sa pet kupola koji se proizvodio serijski. U operativnu upotrebu ušao je 1933. godine, a proizvodio se u fabrici u Harkovu. Proizvodili su se do 1938. godine. U periodu izmedju 1920. i 1930. godine, bili su popularni višekupolni tenkovi za probijanje neprijateljskih linija. Bio je spor i nepouzdan,  a najveći gubici ovih tenkova bili su upravo zbog mehaničkih kvarova, a ne usled neprijateljskog dejstva. Tokom proizvodnog veka tenk T-35 je modifikovan sve vreme proizvodnje. Proizveden je 61 tenk T-35, cena proizvodnje je bila poprilično visoka, pa se verovatno zbog toga odustalo od ovog tenka. Poslednje borbeno dejstvo  tenka T-35 odigralo se u početnoj fazi bitke za Moskvu. Interesantan je detalj da je 90 %  T-35 u operaciji Barbarosa izgubljeno usled kvarova. Težina mu je bila 50 tona, maksimalna brzina 30  km/h, radijus dejstva 150 km, a snaga motora 500 ks. Jedan primerak ovog tenka sačuvan je do današnjih dana i nalazi se u muzeju Kubinka pored Moskve.

Tekst, maketa, foto – Predrag Stamenković